Grenansvariga:

 

Långa kast: Bo Kengo, Stig Dahlström

Kula: Jan-Åke Nyqvist

Längd/Tresteg: Nils Julin, Ingvar Wiklund

Höjd: Irén Häger

Stav: 

Tidtagning: Gunnar Eriksson

Målkamera: Andreas Linqvist, Thomas Sundqvist

Kansli: Thomas Backlund

Resultatansvarig: Thomas Backlund

 

Knattesektion:

 

Thomas Sundqvist, Eva-Lena Nybäck, Cecilia Österlund och Jari Määttä

 

Styrelse: 

 

Ordförande: Tony Eklund

Viceordförande: Thomas Sundqvist

Sekreterare: Kjell Forsgård

Medlemmar: Tony Eklund, Thomas Sundqvist, Kjell Forsgård, Johnny Stråka, Christel Höglund-Bergström, Tommy Bäck, Cecilia Österlund

Suppleanter: Thomas Backlund, Nils Julin, Anders Byggmästar

Kassör: Tore Back

 

Tävlingsansvarig: Anders Byggmästar


Ärevarvsansvarig: Thomas Sundqvist

 

IFN:S ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH KASSÖR GENOM ÅREN
år ordf sekr kassör
1972 Bengt Kummel Fride Henriksson Carl-Johan Palm
1973 Bengt Kummel John Strang Carl-Johan Palm
1974 John Strang Leif Backlund Bengt Solvin
1975 John Strang Fride Henriksson Bengt Solvin
1976 John Strang Fride Henriksson Anders Nyman
1977 Kurt Betlehem John Strang Anders Nyman
1978 Kurt Betlehem John Strang Anders Nyman
1979 John Fors John Strang Yngve Blomqvist
1980 Bengt Solvin Raoul Carlstedt Yngve Blomqvist
1981 Bengt Solvin Fride Henriksson Yngve Blomqvist
1982 John Strang Bror Åström Yngve Blomqvist
1983 John Strang Bror Åström Yngve Blomqvist
1984 John Strang Bror Åström Yngve Blomqvist
1985 John Strang Gustav Hofman Bror Åström
1986 John Strang Gustav Hofman Bror Åström
1987 John Strang Gustav Hofman Bror Åström
1988 Carl-Johan Palm Raoul Carlstedt Bror Åström
1989 Bror Åström Raoul Carlstedt Bror Åström
1990 Magnus Finnila Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1991 (Fride Henriksson) Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1992 Gustav Rönnqvist Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1993 Gustav Rönnqvist Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1994 Gustav Rönnqvist Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1995 Lars Backlund Raoul Carlstedt Fride Henriksson
1996 Evert Rönnqvist Raoul Carlstedt Bror Åström
1997 Evert Rönnqvist Raoul Carlstedt Bror Åström
1998 Evert Rönnqvist Raoul Carlstedt Bror Åström
1999 Bror Åström Raoul Carlstedt Kenneth Holmgård
2000 Gunnar Wiklund Raoul Carlstedt Kenneth Holmgård
2001 Gunnar Wiklund Raoul Carlstedt Kenneth Holmgård
2002 Gunnar Wiklund Raoul Carlstedt Lars Solvin
2003 Lars Solvin Raoul Carlstedt Jarl Dahlbacka
2004 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Jarl Dahlbacka
2005 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Jarl Dahlbacka
2006 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2007 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2008 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2009 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2010 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2011 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2012 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2013 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2014 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2015 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund
2016 Lars Solvin Lilian Libäck-Skrifvars Elisabet Granlund

2017

Thomas Sundqvist Lilian Libäck-Skrifvars

Elisabet Granlund

2018

Thomas Sundqvist Kjell Forsgård

Elisabet Granlund

2019

Thomas Sundqvist Kjell Forsgård

Elisabet Granlund

2020

Tony Eklund Kjell Forsgård

Tore Back

2021

Tony Eklund Kjell Forsgård

Tore Back