välkommen med

Oavsett om du själv är aktiv idrottare eller bara stödmedlem så kan du bli medlem på samma sätt.

Som medlem i föreningen får du:

  • Friidrottsskola för 7-15-åringar
  • Tävlingslicens
  • Inomhusträningar i Stjärnhallen under vinterhalvåret
  • Gratis deltagaravgifter i de tävlingar du deltar i

Mer information om detaljer kring IFN:s ersättningspolicy hittar du här

Medlemsavgiften för 2022 är 20 €/person eller 50 €/familj

Här kan du som ny medlem lämna in dina uppgifter för medlemsansökan

Uppgifterna används för IFNs medlemsregisters.

Har du frågor kan du kontakta ordförande Tony Eklund, tel 050-357 33 93