kontakt

Styrelsen

Ordförande

Tony Eklund
050-357 33 93

Vice ordförande

Thomas Sundqvist
040-3507208

Sekreterare

Tommy Bäck
050-5625718

Styrelsemedlem

Carita Liljeqvist
Christel Höglund-Bergström
Hanna Snårbacka
Matias Laitala

Suppleant

Cecilia Österlund
Johnny Stråka
Mikael Åkerman

Kassör

Tore Back (utanför styrelsen)
040-5456594