föreningskläder

IF Nylarlebynejdens ordförande Tony Eklund har föreningskläder i lager. Ta kontakt med honom om du behöver nya. Tonys telefonnummer 0503573393.

Vi planerar även att beställa mer IFN tryckta kläder i början av 2023. Mer information om detta senare.

Nya kläder