IF NYKARLEBYNEJDENS PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

Med denna plan för jämställdhet och likabehandling vill IF Nykarlebynejden förtydliga och konkretisera ett målmedvetet arbete för att ytterligare förbättra jämställdhet och likabehandling inom föreningen.

Genom detta arbete strävar vi i föreningen till att upprätthålla en inkluderande idrottsverksamhet i föreningen och erbjuda föreningens medlemmar likvärdiga förutsättningar att delta och lyckas i föreningens verksamhet och inom idrotten.

Planen fungerar som en värdegrund för alla föreningens medlemmar samtidigt som den också ger stöd och vägledning för både idrottare och föreningsaktiva i frågor inom jämställdhet och likabehandling.