Om IF Nykarlebynejden

Här hittar du information kring ärenden utöver träningar och tävlingar:

IFN Historia


Tanken på att bilda en stor friidrottsförening i Nykarlebynejden föddes i början av 1970-talet. Man ansåg på föreningsledarhåll i Jeppo, Munsala och Nykarleby att en sammanslagning av friidrotten skulle ge en bättre slagkraft i den allt hårdare konkurrensen. En orsak var också att man trodde sig finna en formel för större frivillig uppslutning att åta sig ledaruppdrag om man helhjärtat kunde gå in för endast en idrottsform, friidrotten.
Friidrottsfolket ville samordna verksamheten i en representationsförening. Någon tanke på att slopa de lokala föreningarna Nykarleby IK, Munsala IFK och Jeppo IF hade man inte. Varje förening behöll också sin friidrottssektion vilket visat sig lyckat när det gällt nyrekrytering. Knatteverksamheten har lättast kunnat skötas lokalt. Däremot har den egentliga representationen helt gått i den nybildade föreningens namn.

IF Nykarlebynejdens ansvarspersoner genom åren