vinterträningar

Efter att sommarsäsongen tar slut och hösten kommer så flyttas träningarna inomhus för föreningens idrottare. Det finns möjlighet att delta i både ledda och självständiga träningar inomhus under vinter halvåret.

Nytt för hösten 2022 är att vi på de ledda vinterträningarna mer än tidigare fokuserar på tekniska övningar för våra aktiva unga idrottare och därför tillämpar en minimiåldersgräns på 9år (åk 3).

Mer information fås av Tommy Bäck 050-5625718

Våra äldre idrottare är med i TC Botnia och tränar med ÖiD proffsttränare. Information om TC Botnias verksamhet hittas på hösten på ÖIDs hemsida.

Mer detaljer och information om vinterträningarna hittas i aktuella inlägg: