träningar

IF Nykarlebynejden erbjuder olika form av träning under året både för deltagare som saknar tidigare erfarenhet men också åt dem som är lite längre hunna inom friidrott.

För de yngsta

På sommarsäsongen ordnar IFN friidrottsskolaskogsvallen i Nykarleby. Här är deltagarna indelade i två åldersgrupper. Fokus på träningarna ligger i att bekanta sig med friidrottens olika delar på ett lekfullt sätt. Träningarna dras av föreningens egna ungdomar.
IFN ordnar också IFNs sommarläger under sommaren där deltagarna har möjlighet att pröva på och träna olika grenar. Ett bra tillfälle att lära sig mer om de olika grenarna och pröva på friidrott.

På vintersäsongen ordnar IFN ledda vinterträningar åt barn i lågstadieåldern i stjärnhallen i Nykarleby. Deltagarna delas in i grupper beroende på deltagarantal. Fokus på träningarna ligger i att bekanta sig med friidrottens olika delar på ett lekfullt sätt. Träningarna dras av föreningens egna ungdomar.

För de lite äldre

På sommarsäsongen erbjuder IFN ledda träningar med proffs tränare för de som hunnit samla på sig lite mer friidrottserfarenhet och vill lära sig mer teknik inom en gren. Målgruppen för träningarna är idrottare som redan skaffat sin tävlingslicens. Träningarna är grenspecifika och både innehåll, målgrupp och tidpunkt meddelas ut inom föreningen på föreningens hemsida och facebook.
Vill man träna på egen hand på sommarsäsongen så är Skogsvallen bokad av IFN måndagar 18:00-21:00 och onsdagar 17:00-20:00.

På vintersäsongen finns det reserverat tid för vinterträningar i stjärnhallen i Nykarleby där man har möjlighet att delta i de ledda träningarna eller träna på egen hand.

Här ser du senaste nytt gällande kommande träningar som IFN ordnar