IFN årsmöte

Vi vill härmed bjuda in alla föreningens medlemmar till föreningens årliga årsmöte som kommer att äga rum söndagen den 18 februari 2024, klockan 16:00. Mötet kommer att hållas vid Stadsforsens mötesrum, beläget i det gamla vattenkraftverket längs Lybecksgatan i Nykarleby.

Under mötet kommer vi att behandla stadgeenliga ärenden, ett bra tillfälle för föreningens medlemmar att vara delaktiga i föreningens beslutsprocess. För att underlätta planeringen ber vi er att vänligen anmäla ert deltagande så snabbt som möjligt och senast en timme före mötet. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på adressen: ifnykarlebynejden@gmail.com.

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen IF Nykarlebynejden

Kategorier:
IFN föreningen