Inomhusträningar hösten 2022

Hösten är här och träningarna flyttar så småningom inomhus. IFN kommer ordna möjlighet till både ledda och självständiga träningar inomhus under hösten 2022.

Ledda träningar i stjärnhallen

IFN startar upp ledda träningar i Stjärnhallen 10.10.2022. I höst kommer de ledda träningarna att mer än tidigare fokuseras på tekniska övningar för våra aktiva unga idrottare och vi tillämpar därför en minimiåldersgräns på 9år (åk 3). Vi ber er med yngre barn som önskar delta i ledd motion kolla upp utbudet vid t.ex. www.arbis.fi och ngf.idrott.fi.

Deltagarna i träningarna delas in i två grupper baserat på ålder.
– Den yngre gruppen, tredje årskurs eller äldre tränar 18:30-20:00.
– Den äldre gruppen (högstadiet och äldre) tränar 18:30-20:30.

Bägge grupperna börjar med uppvärmning utomhus 18:30-19:00

Självständiga träningsmöjligheter i stjärnhallen

IFN ordnar möjlighet till inomhusträning i stjärnhallen från början av oktober. Träningstiden är måndagskvällar 19:00-21:00 och första tillfället 3.10.2022.

Med start från november finns det även möjlighet att träna lördagsförmiddagar 10:00-12:00. Första tillfället 5.11.2022.

Lördagsbokningen kan ibland krocka med turneringar och då är bokningen istället på söndag. Håll gärna ett öga på Nykarleby stads bokningskalender.

Inomhusträningar utanför Nykarleby

Vi utreder även möjligheter till inomhusträningar för IFN:s medlemmar i Sportis vid Sursik, Tellus i Jakobstad och Botniahallen i Smedsby. Mer information här på vår hemsida och Facebook då vi fått det hela bekräftat.

Kategorier:
Träningar Vinterträningar